Przeciwwskazania medyczne do stosowania tlenoterapii hiperbarycznej

Jak każda metoda terapeutyczna, tlenoterapia w komorze hiperbarycznej ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Są to najczęściej schorzenia lub dysfunkcje związane z ingerencją ciśnienia na nasze ciało. Należy jednak podkreślić, że tlenoterapia hiperbaryczna prowadzona pod opieką certyfikowanego operatora jest metodą bardzo bezpieczną i nieinwazyjną.

Do przeciwwskazań stosowania tlenoterapii hiperbarycznej należą:


 • Nieleczona odma opłucnowa
 • Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
 • Astma oskrzelowa, rozedma płuc, POCHP
 • Przebyte operacje zatok, ucha i klatki piersiowej
 • Wszczepiony rozrusznik serca​​
 • Padaczka
 • Niewydolność serca
 • Rozsiana choroba nowotworowa
 • Zapalenie nerwu wzrokowego​​
 • Bardzo silne krwawienia (również miesiączkowe)
 • Ciąża
 • Wysoka gorączka
 • Silna klaustrofobia
 • Stosowanie leków: adriamycyna, cis-platyna, bleomycyna, disulfiram

W większości przypadków dla terapii w komorze hiperbarycznej przeciwwskazania zależą od indywidualnego stopnia natężenia schorzenia, jego zaawansowania lub szczególnego rodzaju, dlatego jeśli nie mamy pewności co do konkretnych uwarunkowań, zawsze zalecamy konsultację z lekarzem.